Contacte utile

Prof. dr. ing. Daniel Munteanu - Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural 
Email: danielmunteanu@unitbv.ro

 Centrul de Consiliere si Orientare a Carierei (CCOC) – Alina-Oana BOTA
Email: consiliere@unitbv.ro I website: https://consiliere.unitbv.ro

 Biroul de relații cu mediul economic – Luminița Pârv
Email: brme@unitbv.ro

Societatea antreprenorială studențească (SAS) – Oana Bărbulescu
Email: oana.barbulescu@unitbv.ro

 Șef serviciu cămine  - Cerasela Bătrîneanu
e-mail: dcamine@unitbv.ro

 Şef serviciu cantine-restaurant – Daniela Suciu
e-mail: suciu.daniela@unitbv.ro, tel. 0268.546.933, int. 48

 Alumni – Bianca Tescașiu
Email: alumni@unitbv.ro

Biroul de Poliție al Centrului Universitar Braşov
Str. Iuliu Maniu, nr. 52. Telefon: 0759.035.001

Dispensarul studențesc
Str. Memorandului nr.43, căminul 10. Telefon: 0751.990.430