Programe internaționale

Programe europene

  •   • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998.
  •   • PARTICIPANȚI - La Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală - CEEPUS participă ţări din centrul şi sud - estul Europei: Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia, Universitatea din Prishtina, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – MEST, precum și Republica Moldova, începând cu anul universitar 2011-2012.

    REȚELE CEEPUS - O reţea CEEPUS este o structură interuniversitară în cadrul căreia mai multe universităţi din cel puţin două ţări diferite derulează un proiect comun.

    Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia de care aparţine devine coordonatorul reţelei sau poate adera la o reţea coordonată de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie parteneră. Toate operaţiunile legate de crearea/gestionarea proiectelor CEEPUS şi de înscrierea pentru/acordarea burselor se derulează online, pe pagina de internet www.ceepus.info.

    Universitatea Transilvania din Brașov este membră în cadrul a 15 rețele CEEPUS.

Programe ale universității

Universitatea Transilvania din Brașov acordă anual burse de studiu studenților din întreaga lume, cu rezultate excepționale, care doresc să studieze la Universitatea Transilvania din Brașov.

 

Click aici pentru mai multe detalii

Universitatea Transilvania din Brașov oferă anual burse rezidențiale pentru tineri cercetători performanți și personalități cu experiență recunoscută internațional, prin două subprograme:

  1. Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research/Young Researchers
  2. Transilvania Fellowship for Visiting Professors

Click aici pentru mai multe detalii

Facultățile Universității Transilvania din Brașov au posibilitatea să invite specialiști în calitate de keynote/speakers/guest, la conferințele internaționale organizate de universitate. Costurile pentru astfel de invitați sunt acoperite de Universitatea Transilvania din Brașov.

 Mai multe detalii se găsesc la punctul 5 din HCA nr. 6 din 1 iunie 2016 disponibil aici

În cadrul strategiei de internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov, începând cu anul 2017 s-a lansat programul anual „Romanian Diaspora at Transilvania University” (maximum 20 de participanți) în cadrul căruia sunt invitați pentru activități în cadrul universității (3-10 zile) specialiști de prestigiu din străinătate. Cheltuielile aferente sunt acoperite integral de către Universitatea Transilvania din Brașov.

 

Mai multe detalii se găsesc la punctul 1 din HCA nr. 18 din 25 ianuarie 2017 disponibil aici

În cadrul strategiei de internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov, începând cu anul 2017 s-a lansat programul  „Rector`s Guests at Transilvania University” (maximum 10 participanți) în cadrul căruia sunt invitați pentru activități în cadrul universității (3-10 zile) specialiști de prestigiu din străinătate. Cheltuielile aferente sunt acoperite integral de către Universitatea Transilvania din Brașov.

 

Mai multe detalii se găsesc la punctul 1 din HCA nr.18 din 25 ianuarie 2017 disponibil aici

În cadrul strategiei deinternaționalizare a universității, alături de programele anuale Romanian Diaspora at Transilvania University” și „Rector`s Guests at Transilvania University”, în 2017, a fost lansat, cu același regim juridic și financiar, programul „Guests at Transilvania University/ Invitați ai Universității Transilvania din Brașov”. În cadrul acestui program, sunt invitați specialiști din țară și străinătate pentru activități în cadrul universității, la propunerea conducerii facultăților sau a universității.

 

Mai multe detalii se găsesc la punctul 13 din HCA nr. 30 din 29 septembrie 2019 disponibil aici

În cadrul acestui program, Universitatea Transilvania din Brașov acordă rezidență artistică unor personalități excepționale ale artei contemporane care vor susține reprezentații în cadul Universității. Artiștii vor fi selectați prin competiție.

 

Mai multe detalii se găsesc în anexa 6 din HCA nr. 41 din 18 mai 2018 disponibilă aici

Programul se adresează studenților Universității Transilvania din Brașov care doresc să studieze sau să efectueze lucrări de cercetare în țări din întreaga lume. Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanța până la locul de desfășrare a mobilității. Mai multe detalii se găsesc în anexa 1 din HCA nr.31 din 17 octombrie 2017 disponibilă aici și în anexa 3 din HCA nr.41 din 18 mai 2018 disponibil  aici. Mai multe detalii se găsesc la: https://unitbv.ro/cercetare/doctorat-postdoctorat-si-abilitare/doctoranzi/burse

Programul se adresează studenților Universității Transilvania din Brașov care doresc să studieze sau să efectueze stagii de practică în țări din întreaga lume. Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanță  până la locul de desfășuare a mobilității. Mai multe detalii se găsesc în anexa 6 din HCA nr.32 din 21 noiembrie 2017 disponibilă aici și în anexa 10  din HCA nr.42 din 6 iunie 2018 disponibilă aici. Instrucțiunea este disponibilă AICI.