Comisia de etică în cercetarea ştiințifică socio-umană

Comisia de etică în cercetarea ştiințifică socio-umană (CECS) din cadrul Universității Transilvania din Braşov își desfășoară activitatea în baza Codului de etică a cercetarii ştiințifice socio-umane, funcționând pe langă Consiliul pentru Cercetarea Ştiințifică.

Pentru informații suplimentare privind drepturile participanților in cadrul cercetărilor (ex.: retragerea din cadrul studiului, garantarea confidențialității și protejarea datelor personale, alte drepturi ale participanților), va puteți adresa Comisiei de Etică a Cercetării Ştiințifice Socio-Umane, Universitatea Transilvania din Brasov, Bdul Eroilor nr. 29, Brasov, Email: cecs@unitbv.ro

Dacă o cercetare primește avizul „Se aprobă, cu condiția integrării modificărilor solicitate de CECS", cercetatorul principal poate obtine un aviz favorabil dupa introducerea și asumarea modificărilor propuse de comisie și o nouă cerere de avizare.

Componența Comisiei de etică în cercetarea ştiințifică socio-umană
 
  • Prof. dr. Elena COCORADĂ - Preşedinte
Membri:
  • Prof. dr. Ioana NICOLAE
  • Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
  • Prof. dr. Mona Brigitte ARHIRE
  • Lect. dr. Luiza MESEŞAN - SCHMITZ

Formulare utile cercetătorilor:

docF00 - Cerere-inregistrare - CECS

pdfF01 - Raport pentru solicitarea avizarii - CECS

docF02 - Formular de progres

docF03 - Consimtamantul informat-parental

docF04 - Consimtamantul informat-participanti

docF05 - Acord privind confidentialitatea


Formulare utile masteranzilor:

docF0-M - Cerere-inregistrare - CECS

docF01-M - Raport pentru solicitarea avizarii - CECS

docF02-M - Formular de progres

docF03-M - Consimtamantul informat-parental

docF04-M - Consimtamantul informat-participanti

docF05-M - Acord privind confidentialitatea


Formulare de lucru CECS

docF06 - Avizul CECS

docF07 - Raport public sesizare

docF08 - Formular retragere aprobare


Întrebări frecvente

docxÎntrebări frecvente