ACIU Lia Elena

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
ADAM Mihai Sorin

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
ARMĂŞELU Anca

Asistent universitar doctor
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BĂLĂȘESCU Marius

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, turism-servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BALINT Elena

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BALINT Lorand

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BARBU Ion

Conferențiar universitar
Departamentul Design de produs, mecatronică şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu

Citește mai mult
BAROTE Luminița

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
BEDELEAN Bogdan

Șef lucrări
Departamentul de Prelucrarea lemnului și designul produselor finite din lemn
Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului

Citește mai mult
BEZERGHEANU Adrian

Cercetător științific, gr. III
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BOER Attila

Conferențiar universitar 
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Citește mai mult
BOIAN Nicolae

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și managementul alimentației și turismului
Facultatea de Alimentație și turism

Citește mai mult
BOTIȘ Sorina

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BRĂTUCU Gabriel

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism-servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
CHIVU Cătălin-Iulian

Conferențiar universitar 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI07
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: catalin.c@unitbv.ro

 

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • electronică
 • automatizări
 • acționări electrice

Publicații (selecție):

 • Chivu, C.I., Chivu Catrina. (2023) Modern Society Facing Morality of Large Language Models, Revista RECENT, vol. 24, no. 3 (71), decembrie 2023, pp. 208-220, ISBN: 1582-0246, ENT J. (2023) https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.234 (BDI Journal)
 • Chivu, Catrina,Chivu, C.I (2023) CADOProSys Software. Design Conveyors and AGVS.Revista RECENT, vol. 24, no. 3 (71), decembrie 2023, pp. 234-242, ISBN: 1582-0246, ENT J. (2023) https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.234 (BDI Journal)
 • Găvruș, Cristina, Chivu Catrina, Chivu C.I. (2021), Educational Resource Management by using Virtual Platform. Review of Management and Economic EngineeringVol. 20, No. 1(79), March 2021, p. 31 - 42, ISSN (print): 1583-624X, ISSN (online): 2360-2155 (2021) (BDI Journal)
 • Chivu, C.I., Chivu Catrina (2022) Comanda și acționarea mașinilor. Partea I-a: Acționări electrice. Editura Universității Transilvania din Brașov, 205 pag, ISBN 978-606-19-1580-4 partea I
CHIVU Catrina

Conferențiar universitar 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI07
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: catrina.c@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • automatizări
 • logistică industrială
 • programare

Publicații (selecție):

 • Chivu, C.I., Chivu Catrina. (2023) Modern Society Facing Morality of Large Language Models, Revista RECENT, vol. 24, no. 3 (71), decembrie 2023, pp. 208-220, ISBN: 1582-0246, ENT J. (2023) https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.234 (BDI Journal)
 • Chivu, Catrina,Chivu, C.I (2023) CADOProSys Software. Design Conveyors and AGVS.Revista RECENT, vol. 24, no. 3 (71), decembrie 2023, pp. 234-242, ISBN: 1582-0246, ENT J. (2023) https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.234 (BDI Journal)
 • Barbu, Magdalena, Chivu, Catrina (2023), Assembly Line Balancing. Revista RECENT, vol. 24, no. 3 (71), decembrie 2023, pp. 243-248, ISBN: 1582-0246, ENT J. (2023) https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.243 (BDI Journal)
 • Găvruș, Cristina, Chivu Catrina, Chivu C.I. (2021), Educational Resource Management by using Virtual Platform. Review of Management and Economic EngineeringVol. 20, No. 1(79), March 2021, p. 31 - 42, ISSN (print): 1583-624X, ISSN (online): 2360-2155 (2021) (BDI Journal)
COCIAȘ Tiberiu

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
COMAN Simona

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
CREȚU Nicolae

Conferențiar universitar 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
DĂNILĂ Adrian

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
DEACONESCU Andrea

Profesor universitar 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteazul nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI05
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: deacon@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • proiectare robustă
 • robotică de reabilitare
 • managementul comunicării

Publicații (selecție):

 • Deaconescu, A., Deaconescu, T. Energy-to-Mass Ratio—A Novel Selection Criterion of Pneumatic Motors Used for the Actuation of Wearable Assistive Devices. Applied Sciences2022, 12(13), 6459; Published by MDPI AG,https://doi.org/10.3390/app12136459 - 25 Jun 2022, ISSN 2076-3417.
 • Deaconescu, A., Deaconescu, T. Response Surface Methods Used for Optimization of Abrasive Waterjet Machining of the Stainless Steel X2 CrNiMo 17-12-2. Materials2021, 14 (10), 2475; Published by MDPI AG, https://www.mdpi.com/1996-1944/14/10/2475, ISSN 1996-1944.
 • Deaconescu, A., Deaconescu, T. Tribological Behavior of Hydraulic Cylinder Coaxial Sealing Systems Made from PTFE and PTFE Compounds. Polymers2020, 12(1), 155; ISSN 2073-4360, https://doi.org/10.3390/polym12010155.
 • Deaconescu, T., Deaconescu, A., Sârbu F. Contact mechanics and friction in PTFE coaxial sealing systems. International Journal of Mechanics and Materials in Design, December 2018, Volume 14, Issue 4, pp 635–646, ISSN 1569-1713, DOI https://doi.org/10.1007/s10999-017-9394-1
 • Deaconescu, A. Comunicare în afaceri. Editura Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, 2013.
DEACONESCU Tudor

Profesor 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteazul nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VP1
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: tdeacon@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • acționări şi automatizări fluidice
 • robotică de reabilitare
 • managementul calității

Publicații (selecție):

 • Deaconescu, T., Deaconescu A. Experimental Research on Polymer-Based Coaxial Sealing Systems of Hydraulic Cylinders for Small Displacement Velocities. Polymers2022, 14(2), 290. https://doi.org/10.3390/polym14020290, ISSN 2073-4360 
 • Deaconescu, T., Deaconescu A. Developing an Analytical Model and Computing Tool for Optimizing Lapping Operations of Flat Objects Made of Alloyed Steels. Materials 2020, 13 (6), 1343; Published by MDPI AG, ISSN 1996-1944, https://doi.org/10.3390/ma13061343.
 • Deaconescu, A., Deaconescu, T. Tribological Behavior of Hydraulic Cylinder Coaxial Sealing Systems Made from PTFE and PTFE Compounds. Polymers2020, 12(1), 155; ISSN 2073-4360, https://doi.org/10.3390/polym12010155.
 • Deaconescu, T., Deaconescu, A., Sârbu F. Contact mechanics and friction in PTFE coaxial sealing systems. International Journal of Mechanics and Materials in Design, December 2018, Volume 14, Issue 4, pp 635–646, ISSN 1569-1713, DOI https://doi.org/10.1007/s10999-017-9394-1
 • Deaconescu T. Pneumatică aplicată. Editura Lux Libris, 2018, ISBN 978-973-131-409-9.
DINULICĂ Florin

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
DRUMEA Cristina

Conferențiar universitar
Departamentul Finante, Contabilitate si Teorie Economica
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
FECHETE Flavia

Șef lucrări
Departamentul de Ingineria Fabricației
Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial

Contact:

Str. Mihai Viteazul nr. 5, Brașov, Romania
Corp V, sala V III 1
Tel./Fax: +40 268  414690
E-mail: flavia.fechete@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Managementul performanței.
 • Statistică economică.
 • Optimizarea proceselor.

Publicații (selecție):

 • Fechete, F.; Nedelcu, A. Multi Objective Optimization of the Organization’s Performance for Sustainable Development. SUSTAINABILITY 2022, 14, 9179, FI 3.889, SRI (2021) 0.823.
 • Fechete, F., Nedelcu, A., Performance Management Assessment Model for Sustainable Development. SUSTAINABILITY 2019, Vol. 11, Nr. 10, pp.2779 2806, FI 2.592, SRI 0.62.
 • Fechete, F., Nedelcu, A., Model for determining and optimizing delivery performance in industrial systems, MATEC Web of Conferences, 2017, 94.
 • Fechete, F., Ned elcu, A., Popescu, M., Improving organizational performance through the use of the EFQM Excellence Model, Applied Mechanics and Materials Journal, 2014, Vol. 657, pp. 921 925.
 • Fechete, F., Nedelcu, A., Optimizing decisional process by applying the Multicriteria Analysis, Applied Mechanics and Materials Journal, 2014, Vol. 657, pp. 926 930.
 • Fechete, F., Nedelcu, A. Modeling the Economic Performance of Industrial Systems Using Mathematical Programming. APPLIED MECHANICS AND MATERIALS JOURNAL, Vol. 809 -810, pp. 1553 1558, 2015.
FILIP Ovidiu

Șef de lucrări 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala V105
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: ovidiu.filip@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Proiectare CAD
 • Acționări pneumatice
 • Mașini-unelte

Publicații (selecție):

 • FILIP, O., DEACONESCU, A., DEACONESCU, T. Modelling, Simulation and Performance Validation of the Pneumatic Actuation System of a Rehabilitation Device of the Human Hand Joints, MDPI, Applied Sciences, Volume 13, Issue 3, February-1 2023, EISSN 2076-3417,https://doi.org/10.3390/app13031649
 • FILIP, O., DEACONESCU, A., DEACONESCU, T. Mechanical Design of a Bioinspired Compliant Robotic Wrist Rehabilitation Equipment, MDPI, Applied Sciences, Vol. 9, Issue 3, February-1 2021, ISSN 2076-3417
 • FILIP, O., DEACONESCU, A., DEACONESCU, T. Experimental Research on the Hysteretic Behaviour of Pressurized Artificial Muscles Made from Elastomers with Aramid Fibre Insertions, MDPI, Actuators, Vol. 9, Issue 3, September 2020, ISSN 2076-8025
 • FILIP, O., DEACONESCU, T. Mathematical modelling of a Fin Ray type mechanism, used in the case of the wrist rehabilitation equipment. In MATEC Web of Conferences, Vol. 94, p. 01006, EDP Sciences, 2017, eISSN 2261-236X
 • FILIP, O., DEACONESCU, T. Finite-element analysis of some pneumatically-actuated wrist-rehabilitation equipment. In MATEC Web of Conferences, Vol. 94, p. 01005, EDP Sciences, 2017, eISSN 2261-236X
FIRĂSTRĂU Ioana

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
FLORESCU Adriana

Profesor universitar
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala V106
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: fota.a@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • inginerie și management
 • proiectarea și managementul sistemelor de producție
 • modelarea, simularea și optimizarea sistemelor flexibile de producție

Publicații (selecție):

 • Florescu, A., Barabaș, S. (2022). Development Trends of Production Systems through the Integration of Lean Management and Industry 4.0. Applied Sciences12,4885, WOS:000802528500001, https://doi.org/10.3390/app12104885.
 • Barabaș, S., Florescu, A. (2022). Reduction of Cracks in Marble Appeared at Hydro-Abrasive Jet Cutting Using Taguchi Method. Materials15486; WOS: 000749829100001, https://doi.org/10.3390/ma15020486.
 • Florescu, A. (2021). Sisteme flexibile de producție. Teorie și aplicații, Editura Printech București, ISBN 978-606-23-1317-3.
 • Florescu A., Barabaș, S.A. (2020). Modeling and Simulation of a Flexible Manufacturing System - a Basic Component of Industry 4.0., Applied Sciences, 10 (22), 8300, 2020, ISSN 2076-3417, WOS: 000594966100001,https://doi.org/10.3390/app10228300.
 • Florescu A.,Barabaș S., Dobrescu T. (2019). Research on Increasing the Performance of Wind Plants for Sustainable Development, Sustainability, 11 (5), 1266, 2019, ISSN 2071-1050, WOS: 000462661000050, https://doi.org/10.3390/su11051266.
FLOROIAN Laura

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
FORIS Tiberiu

Profesor universitar
Departamentul Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
GĂVRUȘ Cristina

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI07
Tel./Fax: +40268.477113
E-mail: cristina.gavrus@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Marketing și cercetare de marketing, Marketing digital
 • Managementul vânzărilor
 • Logistică
 • Fabricarea produselor

Publicații (selecție):

 • Găvruș, C., Ivan, N.V. & Oncea, G.,(2023). Determination of the Depth of Cut via Surface Integrity, Applied Sciences – Basel, DOI:10.3390/app13126881 https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/6881.
 • Găvruș, C., Ivan, N.V. & Oncea, G.,(2022).Machining Parameters Optimization Based on Objective Function Linearization, Mathematics,  DOI:10.3390/math10050803 https://www.mdpi.com/2227-7390/10/5/803
 • Petre, I. & Găvrus, C., Influence of the cutting force upon machining process efficiency. ink:https://www.bramat.ro https://www.bramat.ro.
 • Găvruș, C., Chivu, C., & Chivu. C.I., (2021) Educational resource management by using virtual platform, Review of Management and Economic Engineeringhttp://www.rmee.org/abstracturi/79/05_Articol_583_RMIE_Gavrus_EN_v3.pdf.
 • Găvrus C., (2020), Managementul activităților de logistică, Editura Universității Transilvania din Brașov.
 • Găvrus, C., (2015), Managementul vânzărilor. Noțiuni teoretice și aplicații. Editura Universității Transilvania din Brașov.
GHEORGHE Cătălin

Șef lucrări
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI10
Tel./Fax: ++40 268 474017
E-mail: gheorghe.c@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • piata de capital
 • analiza economică și financiară
 • finantele companiei

Publicații (selecție):

 • Panazan, O. Gheorghe, C. (2024) Impact of Geopolitical Risk on G7 Financial Markets: A Comparative Wavelet Analysis between 2014 and 2022. Mathematics, 12, 370. https://doi.org/10.3390/math12030370
 • Gheorghe, C. & Panazan O. (2023) Effects of information related to the Russia-Ukraine conflict on stock volatility: An EGARCH approach, Cogent Economics & Finance, 11:2, https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2241205
 • Panazan, O., Gheorghe, C., Calefariu G. (2023). Relocation trends determined by increasing risks in Eastern Europe: An ANP-TOPSIS approach. Human Systems Management, 42, 337–350. DOI10.3233/HSM-220062
 • Girdu, C.C., Gheorghe, C. (2023) Study of the Relationship between Entropy and Hardness in Laser Cutting of Hardox Steel.Materials, 16(13):4540. https://doi.org/10.3390/ma16134540
 • Girdu, C.C., Gheorghe, C. (2022) Energy Efficiency in CO2 Laser Processing of Hardox 400 Material. Materials, 15, 4505. https://doi.org/10.3390/ma15134505
GHIȚĂ Dana E

Șef lucrări dr. ing. 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
GURĂU Lidia

Profesor universitar
Departamentul de Prelucrare a lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
IONESCU Ana-Maria

Asistent universitar
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI10
Tel./Fax: +40 268 414690
E-mail:ana.ionescu@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • dezvoltare sustenabilă
 • management
 • marketing
 • economie

Publicații (selecție):

 • Ionescu Ana-Maria, Ionescu Alexandru (2023). The role of air pollution in the spread of COVID-19: Evidence from Romania. Environmental Engineering and Management Journal, 22(2), 239-254.
 • Romanelli Mauro, Ionescu Ana-Maria (2022). Planning Smart Cities for Urban Future, STRATEGICA International Academic Conference – 10th Edition - Bucharest, Romania, October 20-21, 2022, Sustainable Development and Strategic Growth.
 • Ionescu Ana-Maria, Ionescu Alexandru (2020). The Doubly Warped Product of Holomorphic Lie Algebroids, Journal of Lie Theory, 30(3), 767-778.
 • Ionescu Ana-Maria, Cazan Ana-Maria, Truta Camelia (2020). Assessing the use of electric scooters and its association with personality traits to adopt pro-environmental behaviors, Environmental Engineering and Management Journal, 19(12), 2205-2215.
 • Ionescu Ana-Maria, Romanelli Mauro, Sârbu Flavius Aurelian (2021). Towards Sustainable Enterprises in Uncertain Business Environment in The International Academic Conference STRATEGICA 2021 – Shaping the Future of Business and Economy, October 21-22, 2021. 
IORDACHE Eugen

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ISPAS Ana

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism servicii şi afaceri internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Citește mai mult
ISPAS Mihai

Profesor 
Departamentul de Prelucrarea lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
ITU Alina

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
LAPTEȘ Ramona

Lector universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
LIMBĂȘAN Ileana Georgiana

Șef lucrări 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI07
Tel./Fax: +40 268 477113
E-mail: limbasan.g@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • managementul producției
 • modelarea și simularea sistemelor de producție
 • ingineria valorii

Publicații (selecție):

 • Limbășan, I.G., (2023). The Performance of Productive Systems: Indicators, Influencing Factors, Improvement  Solutions,https://doi.org/10.31926/RECENT.2023.71.092
 • Limbășan., I.G., (2019). Concerns about improving quality in education – Implementing Lean Principles in Higher Education, http://doi.org/10.21125/iceri.2019.1689, WOS: 000530212403010
 • Limbășan., I.G., (2018). Improving Key Performance Indicators of production Systems applying Lean Methods, Review of Management and Economic Engineering, Vol. 17, Nr. 2, Editura Todesco, Cluj-Napoca, ISSN 1583-624X
 • Limbăşan. I G., (2017). Circular economy in industrial bearing production, Recent, Vol. 18 ,No. 3 (53), ISSN 1582-0246 
 • Găvruş. C., Limbăşan. G., (2017). Managerial instrument for didactic staff structure optimization for distance learning,    MATEC Web Conf. Vol 94 https://doi.org/10.1051/matecconf/20179406009
 • Limbășan, I.G., (2022). Bazele Managementului, Editura Universității Transilvania Brașov, ISBN 978-606-19-1447-0
 • Popescu, M., Limbășan, G., (2013). Sisteme de producție. Fabricația Lean, Editura Universității Transilvania Brașov, ISBN 978-606-19-0262-0
LUPU Nicoleta

Lector doctor universitar
Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației 
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
MACESANU Gigel

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
MADAR Anca

Profesor dr.
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MAICAN Catalin

Profesor universitar
Departamentul: Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MÂNDRU Lidia

Lector universitar
Departamentul de Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
MARCU Marina Viorela

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură, exploatări forestiere,
Amenajarea Pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
MARINESCU Nicolae

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MIHAIL Laurențiu Aurel

Conferențiar universitar
Departamentul de Ingineria Fabricației
Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial

Contact:

Str. Mihai Viteazul nr. 5, Brașov, Romania
Corp V, sala V III, 18
Tel./Fax: +40 268 474017
E-mail: L.Mihail@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Ingineria calității (metrologie dimensională și geometrică, proiectarea experimentelor, statistică)
 • Managementul calității (sistemul calității, îmbunătățire continuă, instrumentele calității)
 • Procese de fabricație industrială

Publicații (selecție):

 • Experimental determination of surface roughness of parts obtained by rapid prototyping, R Udroiu, LA Mihail, CSECS 9, 283-286
 • Research on the Surface Roughness of Hardox Steel Parts Machined with an Abrasive Waterjet., AC Filip, CO Morariu, LA Mihail, G Oancea, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering 65 (4), 230-238
 • Robust engineering of deep drilling process by surface state optimization, LA Mihail, Procedia CIRP 8, 582-587
 • The quality management principles and their incidence within ISO 9001: 2015, Laurentiu Aurel Mihail, 2017, CONAT 2016, 620-628, Springer International Publishing
 • Technological and Economical Risks Quantification by Quality Loss Function for Milling on a Flexible Fabrication System., LA Mihail, A Fota, C Buzatu, Annals of DAAAM & Proceedings
 • Innovative robust solutions for lean manufacturing in automotive assembly processes, AM Negrus, LA Mihail, A Chiru, SAE Technical Paper
 • Management industriel – theorie applications, Mihail L.A.; Editura Universitatii Transilvania din Brașov, ISBN 978-973-598-405-2
 • Metrologie în coordonate, Mihail L.A.; Editura UNITBV, ISBN 978-606-19-1055-7
MUȘAT Elena Camelia

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
NICULA Dan

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
NIȚĂ Mihai Daniel

Profesor universitar
Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere

Citește mai mult
OLĂRESCU Alin

Conferențiar dr. ing.
Departamentul Prelucrarea lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
PÂRV Aurica Luminița

Profesor universitar
Departamentul de Ingineria Fabricației
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Colina Universității 1, Brașov, Romania
Corp V, sala A IV3
E-mail: luminita.parv@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Inginerie industrială
 • Lean management
 • Supply Chain Management

Publicații (selecție):

 • Gavrus C, Petre IM, Parv L. (2024) Industry 4.0—Premise for Sustainability: Implementation Degree in Manufacturing Companies from Romania. Sustainability. 16(2):807. https://doi.org/10.3390/su16020807
 • Parv AL, Daicu R, Dragoi MV, Rusu M, Oancea G. A (2023) Method to Design Assembling Lines for Super Premium Efficiency Motors. Processes. 11(1):215. https://doi.org/10.3390/pr11010215
 • Sacarea AI, Oancea G, Parv L. (2021) Magnetic Particle Inspection Optimization Solution within the Frame of NDT 4.0. Processes. 9(6):1067. https://doi.org/10.3390/pr9061067
 • Parv L, Deaky B, Nasulea MD, Oancea G. (2019) Agent-Based Simulation of Value Flow in an Industrial Production Process. Processes.7(2):82. https://doi.org/10.3390/pr7020082
 • Truta, C., Parv, L., Topala, I. (2018). Academic Engagement and Intention to Drop Out: Levers for Sustainability in Higher Education. Sustainability 10:4637, https://doi.org/10.3390/su10124637
 • Stasiak Betlejewska, R., Potkany, M., Pârv, L. (2016). Contemporary trends in the innovative production and services management. Scientific monograph, Croatia 2016 – ISBN 978-953-8067-05-1
 • Tomski, P., Parv, L. (2016). Resources – Organization – Efficiency. Monography. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP). Polonia. ISBN 978-83-63978-39-6
PERNIU Liviu

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Citește mai mult
PETRE Ioana Mădălina

Șef lucrări 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI07
Tel./Fax: +40 268 414690
E-mail:ioana.petre@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Inginerie industrială
 • Managementul resurselor umane 
 • Previziuni economice
 • Mușchi pneumatici 
 • Echipamente de reabilitare

Publicații (selecție):

 • Petre, I.M. (2021)Studies regarding the Use of Pneumatic Muscles in Precise Positioning Systems. Appl. Sci., 11, 9855.
 • Petre, I.M.; Boscoianu, M.; Oancea, B.; Chicomban, M.; Turcu, I.; Simion, G. (2022) Analysis of the Physiognomy of Unique Sets in the Maximum Number of Repetitions Strategy—The Case of One-Arm Scott Machine Seated Bicep Curls. Appl. Sci., 12, 8308. 
 • Gavrus, C.; Petre, I.M.; Pârv, L. (2024) Industry 4.0—Premise for Sustainability: Implementation Degree in Manufacturing Companies from Romania. Sustainability, 16, 807.
 • Petre, I.M., Găvrus, C. (2021) Experimental research regarding the influence of cutting parameters on cutting force in turning operation, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara,International Journal of Engineering,Tome XIX, Fascicule 2.
 • Petre I.M. (2021) A brief analysis of eLearning educational services in pandemic crisis”, MATEC Web Conf.343, 11011
 • Petre I.M. (2019) Constative study regarding the choosing criteria of the educational institution, Educația Plus, 25 (2), 60-69.
PISARCIUC Cristian

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI02
E-mail: pisarciuc.c@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • Proiectare asistată
 • IT

Publicații (selecție):

 • Pisarciuc Cristian, Dan I, Cioară R. (2023) The Influence of Mesh Density on the Results Obtained by Finite Element Analysis of Complex Bodies. Materials. 2023; vol. 16, issues 7:2555. https://doi.org/10.3390/ma16072555, WOS:000968754400001
 • Pisarciuc Cristian, Dan I, Cioară R. (2022) The Influence of Ribbing of Mechanical Crank Press Cast C-Frames over the Stress State in Critical Areas. Applied Sciences 2022, vol. 12, issue 11:5619 (June 2022) https://doi.org/10.3390/app12115619, WOS:000808837400001
 • Pisarciuc Cristian (2021) Evaluating the possibility of replacing some components with parts made by using additive technology. Nonconventional Technologies Review, Vol 25, No 3, ISSN 2359-8654 https://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/346
 • Pisarciuc Cristian (2020) A Framework for Using Photogrammetry in 3D Scanning. RECENTJournal, vol 21, no. 3(62), ISSN 1582-0246, doi.org/10.31926/RECENT.2020.62.140
POP Mihail-Ioan

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
POPA Bogdan

Profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
POPESCU Vlad

Conferențiar universitar
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
POROJAN Mihaela

Șef lucrări 
Departamentul de Prelucrarea lemnului și designul produselorelor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
SANDU Florin

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
SÂRBU Flavius Aurelian

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VI_04
Tel./Fax: +40 268 477113
E-mail: sflavius@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • inginerie industrială și management
 • tehnologii și echipamente neconvenționale
 • antreprenoriat

Publicații (selecție):

 • Sârbu F.A., Arnăuț F., Deaconescu A., Deaconescu T. Theoretical and Experimental Research Concerning the Friction Forces Developed in Hydraulic Cylinder Coaxial Sealing Systems Made from Polymers, Polymers, 2024, Volume 16, Issue 1, DOI https://doi.org/10.3390/polym16010157
 • Arsene B., Gheorghe C., Sârbu F.A, Barbu M., Cioca L.I., Calefariu G. MQL- Assisted Hard Turning of AISI D2 Steel with Corn Oil: Analysis of Surface Roughness, Tool Wear, and Manufacturing Costs, Metals2021, 11(12), DOI: https://doi.org/10.3390/met11122058
 • Sârbu F.A., Ticușan G. Research on the Concept of Antifragility in Project Management Applied in Industry 4.0, RECENT Journal,ISSN 1582–0246, December 2021, (2021)65:145-150, DOI: https://doi.org/10.31926/RECENT.2021.65.145
 • Sârbu F., Deaconescu A., Deaconescu T. Adjustable compliance soft gripper system, International Journal of Advanced Robotic Systems, August 2019, Volume 16, Issue 4, Online ISSN: 1729-8814, Print ISSN: 1729-8806DOI: https://doi.org/10.1177/1729881419866580
 • Deaconescu, T., Deaconescu, A., Sârbu F. Contact mechanics and friction in PTFE coaxial sealing systems. International Journal of Mechanics and Materials in Design, December 2018, Volume 14, Issue 4, pp 635–646, ISSN 1569-1713, DOI https://doi.org/10.1007/s10999-017-9394-1
SERBAN Ioan

Profesor universitar 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
SUCIU Titus

Conferențiar universitar
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
TESCAȘIU Bianca

Profesor universitar
Departamentul Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TRIFAN Adrian

Profesor universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TUDORAN Gheorghe

Șef lucrări
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
UDROIU Răzvan

Conferențiar universitar
Departamentul de Ingineria Fabricației
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Contact:

Str. Mihai Viteanu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala V II4a 
Tel./Fax: +40 268 421318
E-mail: udroiu.r@unitbv.ro

Descarcă CV 

Interese de cercetare:

 • fabricație aditivă / printare 3D
 • materiale compozite
 • inginerie aerospațială

Publicații (selecție):

 • Udroiu, R.; Braga, I.C.; Nedelcu, A. (2019). Evaluating the Quality Surface Performance of Additive Manufacturing Systems: Methodology and a Material Jetting Case Study. Materials, 12, 995, FI=2,972; SRI=1,405 (Q2), doi:10.3390/ma12060995 ;
 • Udroiu, R.; Braga, I.C. (2020). System Performance and Process Capability in Additive Manufacturing: Quality Control for Polymer Jetting, Polymers, 12, 1292, FI=3,426 , SRI=1,957 (Q1) , doi:10.3390/polym1206129 ;
 • Udroiu, R., Braga, I.C, (2017). Polyjet technology applications for rapid tooling, Matec Web Conf. Vol. 112, 2017, doi:10.1051/matecconf/201711203011;
 • Bere, P.; Neamtu, C.; Udroiu, R. (2020). Novel Method for the Manufacture of Complex CFRP Parts Using FDM-based Molds. Polymers, 12, 2220, FI=3,426, SRI=1,957 (Q1), doi:10.3390/polym12102220
 • Udroiu, R., Nedelcu, A., (2011). Optimization of Additive Manufacturing Processes Focused on 3D Printing”, in cartea “Rapid prototyping technology –principles and functional requirements”, Editura InTech, Croatia, ISBN:978-953-307-970-7, 2011, doi: 10.5772/21433.
 • Udroiu, R., (2016). Computer-aided Technologies. Applications in Engineering and Medicine (Editor). Editura IntechOpen Limited, London, U.K. ISBN:978-953-51-2788-8, 2016,doi: 10.5772/62618
VIȘA Ion

Profesor universitar
Departamentul Design de produs, mecatronica şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu
Membru titular Academia de Stiinte Tehnice din Romania- ASTR

Citește mai mult
VOLMER Marius

Conferentiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
VOROVENCII Iosif

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor si măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ZELENIUC Octavia

Conferențiar universitar dr. ing.
Departamentul Prelucrarea lemnului și designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult