doctorat

Investește în cariera ta și schimbă lumea!

  • 23 de domenii de doctorat;
  • deschidere pentru cercetare interdisciplinară și transdisciplinară;
  • programe pentru integrarea doctoranzilor internaționali;
  • flexibilitate programului de cercetare;
  • coordonare academică și științifică de înaltă calitate;
  • finanțare și premii pe baza performanțelor obținute;
  • cooperare științifică extinsă la nivel național și internațional.