HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers

În anul 2021, Universitatea Transilvania din Brașov a aderat la principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. UNITBV și-a asumat implementarea "HR Strategy for Researchers - HRS4R" – o abordare bazată pe evaluarea continuă a modului de aplicare a celor 40 de principii ale Cartei și Codului European al Cercetătorilor. În anul 2023 UNITBV a primit din partea Comisiei Europene certificarea "HR Excellence in Research Award", ce este atât o recunoaștere a progresului făcut în implementarea celor 40 de principii, cât și un angajament pentru continuarea și extinderea efortului de aliniere la standardele europene de bună practică.

Documente:

Scrisoarea de asumare a principiilor Cartei si Codului
Raport 2022 - analiza internă
Analiza decalajelor
Lista de verificare OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruitment of Researchers)
Planul de acțiune HRS4R
Raport 2022 privind analiza indicatorilor relevanți pentru implementarea ”Planului privind egalitatea de gen”
Politica UNITBV OTM-R